Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1587

O podmínkách v dědické smlouvě platí § 548 a 549.