Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 987

Držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe.