Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2248

Strany si mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného.