Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1985

Ten, kdo vede pro druhou stranu účet, může započíst peněžní prostředky na něm uložené na úhradu vzájemné pohledávky vzniklé na základě smlouvy o účtu.