Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 337

Peněžní vyjádření nadační jistiny je nadační kapitál. Výše nadačního kapitálu se zapisuje do veřejného rejstříku.