Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 994

Má se za to, že držba je řádná, poctivá a pravá.