Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 274

Zúčastněné spolky uzavírají smlouvu o fúzi jako smlouvu o sloučení spolků, nebo jako smlouvu o splynutí spolků.