Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1152

Rozdělí-li se zatížená věc a postihuje-li věcné břemeno jen některý díl, zaniká na dílech ostatních.