Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 977

Jen zákon stanoví, která práva k majetku jsou absolutní.