Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3023

Ustanovení tohoto zákona o vlastníku pozemku platí obdobně pro vlastníka nemovité věci, která není součástí pozemku.