Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1301

Spojením vlastnictví panující a služebné věci v jedné osobě služebnost nezaniká.