Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2570Svépomocný prodej

Dopravce může zásilku na účet odesílatele prodat při bezprostřední hrozbě podstatné škody na zásilce, není-li čas vyžádat si pokyny odesílatele, anebo prodlévá-li odesílatel s nimi.