Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 517

Je-li z cenného papíru zavázána osoba odlišná od emitenta a poruší-li svou povinnost, nahradí emitent škodu z toho vzniklou.