Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1134

O volbě a odvolání správce rozhodují spoluvlastníci stejně jako o záležitostech běžné správy.