Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1496

Právo povolat dědice je osobním právem zůstavitele. Zůstavitel nemůže povolání dědice svěřit jinému, ani pořídit společně s jinou osobou.