Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2271

Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Ustanovení o společnosti se použijí přiměřeně.