Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1705

Provedení soupisu nemá právní účinky pro rozsah povinnosti k hrazení dluhů u dědice, který výhradu soupisu neuplatnil.