Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 286

Zápisem fúze nabývají členové zanikajícího spolku členství v nástupnickém spolku.