Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 895

Došlo-li k popření otcovství, právní jednání učiněná otcem jako zákonným zástupcem zůstávají nedotčena.