Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 357Náklady správy

Nadace účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění účelu nadace a o nákladech na její správu.