Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2606

Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.