Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2651

Ošetřovaný, který není příkazcem, může péči o zdraví odmítnout; jeho odmítnutím se závazek ruší.