Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2507

Je-li zřejmé, že obchod mezi zastoupeným a třetí osobou nebude splněn, právo na provizi nevzniklo; to neplatí, nesplní-li se obchod z důvodů na straně zastoupeného.