Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2313

Vyklidí-li nájemce prostor sloužící podnikání v souladu s výpovědí, považuje se výpověď za platnou a přijatou nájemcem bez námitek.