Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 695

Ustanovení § 693 a 694 se nepoužijí pro záležitosti upravené ustanoveními o majetkovém právu manželském.