Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1653

Byl-li nepominutelný dědic zkrácen nebo opominut, přispějí dědici i odkazovníci k vyrovnání jeho práva poměrně.