Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1894

Při přeměně právnické osoby ani při zcizení závodu nebo jeho pobočky se § 1893 nepoužije.