Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1901

Stranám je na vůli ujednat si změnu svých práv a povinností.