Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1689

Je-li znám věřitel, soud mu oznámí, že byl proveden soupis pozůstalosti a umožní mu vyjádřit se k soupisu.