Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1906

Ujednání o novaci nebo o narovnání vyžaduje písemnou formu, byl-li i původní závazek zřízen v písemné formě, nebo činí-li se o právu již promlčeném.