Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1281

Doba pastvy se řídí místní zvyklostí; řádné hospodaření na pozemku se však pasením nesmí omezit nebo ztížit.