Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1117

Každý spoluvlastník má právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka.