Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2655

Objednatel poskytne kontrolorovi součinnost nutnou k provedení kontroly, zejména mu umožní potřebný přístup k předmětu kontroly.