Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2442

Při zániku příkazu odvoláním, výpovědí, anebo smrtí zařídí příkazník vše, co nesnese odkladu, dokud příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli.