Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1683

Závěry není třeba, je-li v pozůstalosti nemovitá věc poskytující dostatečnou jistotu.