Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2623

Není-li dále stanoveno jinak, použijí se na smlouvu o úpravě nemovité věci a na smlouvu o zhotovení, opravě nebo úpravě stavby ustanovení prvního oddílu tohoto dílu.