Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1410

Správce může se spravovaným majetkem činit cokoli, co je nutné a užitečné.