Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2052

Ustanovení o smluvní pokutě se použijí i na pokutu stanovenou pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem (penále).