Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2498

Předpokládá-li zastoupený významné snížení rozsahu činnosti proti tomu, co obchodní zástupce mohl rozumně očekávat, oznámí to obchodnímu zástupci v rozumné době.