Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2712

Výměnek vyhrazený manželům se nezkracuje smrtí jednoho z nich.