Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 798

Z činností souvisejících se zprostředkováním osvojení nesmí nikdo získat nepatřičný zisk.