Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2109

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.