Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 128

Po vzniku právnické osoby se nelze domáhat určení, že nevznikla, a nelze z toho důvodu zrušit její zápis do veřejného rejstříku.