Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2533

Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, avšak pořadatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost.