Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2674

Majitel účtu může závazek ze smlouvy o účtu vypovědět i bez výpovědní doby, i když je smlouva uzavřena na dobu určitou.