Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 836

Osvojitel je povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, nejpozději však do zahájení školní docházky.