Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 794

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní.