Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 347

O zvýšení nebo o snížení nadačního kapitálu rozhoduje správní rada po předchozím souhlasu dozorčí rady.