Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona: