Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1305

Zřizuje-li se reálné břemeno právním jednáním, vzniká zápisem do veřejného seznamu.